ΕΣΠΑ ΔΑΜ – Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ

Η δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων, πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της μεταλιγνιτικής εποχής και στην βελτίωση της θέσης τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά με απώτερο στόχο την εξασφάλιση υφιστάμενων θέσεων εργασίας και την δημιουργία νέων.

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, που θα υλοποιηθούν στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 65.000.000€.

Ο ελάχιστος και μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι από 500.000€ έως και 120.00.000€.

Το ποσοστό της επιχορήγησης φτάνει έως και το 70%.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα 30 μηνών από την ημερομηνία ένταξης

Υποβολή Αιτήσεων από 15/03/2024 και ώρα 13:00, έως 15/05/2024 και ώρα 15:00

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι όλες οι Νέες και Υπό σύσταση επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν τουλάχιστον διαθέτουν τουλάχιστον μια (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν υποβάλλει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν την 1η Ιανουαρίου 2022.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη Δυτική Μακεδονία ανέρχεται στα 65 εκ. €

Φλώρινα & Κοζάνη 27.3 εκ.€ 70%
Γρεβενά & Καστοριά 18.2 εκ.€ 70%

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού.

έως 60.000 € και έως 15.000€ ανά ΕΜΕ

02.20 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
02.09 Μεταφορικά Μέσα έως 10% και έως 200.000€ και έως 50.000€ ανά μεταφορικό μέσο
02.19 Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)
02.06 Λοιπός Εξοπλισμός έως 5% και μέχρι 150.000€ 

03.13 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 70% του Π/Υ

04.11 Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου έως 5% και μέχρι 50.000 € 

04.24 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε. έως 5% και μέχρι 60.000 € και έως 6.000€ ανά πρότυπο
04.25 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα έως 5% και μέχρι 60.000 € και έως 6.000€ ανά διαχειριστικό σύστημα

04.26 Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding έως 10% και μέχρι 150.000€

04.28 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις έως 10% και μέχρι 200.000€
04.29 Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου έως 5% και μέχρι 200.000€

04.30 Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας έως 5% και μέχρι 200.000 €

06.07 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού έως 15% και μέχρι 400.000€

Βρείτε ολόκληρο τον οδηγό πατώντας στο ΕΔΩ.

📆Κλείστε ένα ραντεβού και ένας σύμβουλός μας θα σας καθοδηγήσει κατάλληλα.
📧westmacedonia@opus.gr
☎️ 23860 23 490
Ακολουθηστε μας και στα social media: