ΕΣΠΑ ΔΑΜ – Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ

Η δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβαση» στοχεύει στην ίδρυση επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μέσω της δράσης αυτής επιδιώκεται η ανταπόκριση στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της μεταλιγνιτικής εποχής, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας και να δημιουργηθούν νέες.

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, που θα υλοποιηθούν στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 65.000.000€.

Ο ελάχιστος και μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι από 500.000€ έως και 120.00.000€.

Το ποσοστό της επιχορήγησης φτάνει έως και το 70%.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα 30 μηνών από την ημερομηνία ένταξης

Υποβολή Αιτήσεων από 15/03/2024 και ώρα 13:00, έως 15/05/2024 και ώρα 15:00

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι όλες οι Νέες και Υπό σύσταση επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν λιγότερες από (1) πλήρη κλεισμένες διαχειριστική χρήση, ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2022 κι έπειτα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη Δυτική Μακεδονία ανέρχεται στα 65 εκ. €

Φλώρινα & Κοζάνη 27.3 εκ.€ 70%
Γρεβενά & Καστοριά 18.2 εκ.€ 70%

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού.

έως 60.000 € και έως 15.000€ ανά ΕΜΕ

02.20 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
02.09 Μεταφορικά Μέσα έως 10% και έως 200.000€ και έως 50.000€ ανά μεταφορικό μέσο
02.19 Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)
02.06 Λοιπός Εξοπλισμός έως 5% και μέχρι 150.000€ 

03.13 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 70% του Π/Υ

04.11 Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου έως 5% και μέχρι 50.000 € 

04.24 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε. έως 5% και μέχρι 60.000 € και έως 6.000€ ανά πρότυπο
04.25 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα έως 5% και μέχρι 60.000 € και έως 6.000€ ανά διαχειριστικό σύστημα

04.26 Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding έως 10% και μέχρι 150.000€

04.28 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις έως 10% και μέχρι 200.000€
04.29 Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου έως 5% και μέχρι 200.000€

04.30 Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας έως 5% και μέχρι 200.000 €

06.07 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού έως 15% και μέχρι 400.000€

Βρείτε ολόκληρο τον οδηγό πατώντας στο ΕΔΩ.

📆Κλείστε ένα ραντεβού και ένας σύμβουλός μας θα σας καθοδηγήσει κατάλληλα.
📧westmacedonia@opus.gr
☎️ 23860 23 490
Ακολουθηστε μας και στα social media: