ΝΕΑ

Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης  Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας & Μεγαλόπολη Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό

Η Δράση με τίτλο «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» θα υλοποιηθεί με

Η Δράση με τίτλο «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης»

Η «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» είναι η τρίτη κατά σειρά δράση επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2021-2027, που θα ανοίξει,

Ποιους αφορά;  Φυτική Παραγωγή: όλοι οι τύποι παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη – ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ. – υπαίθρια, υπό κάλυψη

Πρόγραμμα Leader στις Π.Ε. Φλώρινας Ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στις Π.Ε. Φλώρινας που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην ανάδειξη των

Το προηγούμενο διάστημα ανακοινώθηκε από το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων που απευθύνονται τόσο σε φορείς, όσο και σε επιχειρήσεις, μέχρι

Ποιους αφορά;  Δημιουργία νέας μονάδας. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ