Υπηρεσίες

Αναπτυξιακός Νόμος

Με επιδότηση έως και 70% ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη, αποτελεί έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης.

ΕΣΠΑ

Τα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 έχουν ως κεντρικό στόχο τη συστηματική αύξηση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας καθώς και τη στενότερη διασύνδεση της παραγωγής με την έρευνα και την καινοτομία.

Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών

Μέσω των σχεδίων βελτίωσης οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν και και να βελτιώσουν τις παραγωγικές τους δυνατότητες. Αν είσαι αγρότης μάθε τα πάντα για τα διαθέσιμα προγράμματα που σε αφορούν.

ΙSO & ΗACCP

H Opus μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ΙSO & ΗACCP μέσω του διευρυμένου δικτύου συνεργατών της.

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εκπόνηση Τεχνικοοικονομικών Μελετών Σκοπιμότητας Βιωσιμότητας για την ίδρυση, μετεγκατάσταση και επέκταση Βιομηχανικών, Ξενοδοχειακών, Καλλιεργητικών και άλλων μονάδων

Ενεργειακές Μελέτες

Μάθε τα πάντα για την ενέργεια, το netmetering, τις ενεργειακές κοινότητες, την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς για νέο έρχεται.

Ερευνώ Καινοτομώ

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας. Με την κατάλληλη καθοδήγηση από τα στελέχη της Opus μπορείτε να εξελίξετε ένα καινοτόμο προϊόν, να βελτιώσετε τη γραμμή παραγωγή σας και να γίνετε πιο ανταγωνιστικοί.