ΕΣΠΑ

Αναμενόμενα Επιδοτούμενα Προγράμματα

Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης  Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας & Μεγαλόπολη Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000€ ( δημόσια δαπάνη) Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός:  20.000€ έως 100.000€ Ποσοστό ενίσχυσης:  Το γενικό ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 70%. Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός, η διαφοροποίηση, ο παραγωγικός μετασχηματισμός και η …

Αναμενόμενα Επιδοτούμενα Προγράμματα Read More »

ΔΑΜ – (70%) – Ενίσχυση Υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η Δράση με τίτλο «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, συνολικού ύψους 30.000.000€ και στοχεύει στην αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση, τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη στροφή υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις …

ΔΑΜ – (70%) – Ενίσχυση Υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων Read More »

ΔΑΜ – (70%) – Ενίσχυση της ίδρυσης νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η Δράση με τίτλο «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, συνολικού ύψους 20.000.000€ και στοχεύει στη δημιουργία νέων και στην ενίσχυση νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις …

ΔΑΜ – (70%) – Ενίσχυση της ίδρυσης νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων Read More »

Τελευταίες Εξελίξεις – Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» είναι η τρίτη κατά σειρά δράση επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2021-2027, που θα ανοίξει, προσεχώς, για υποβολή αιτήσεων.  Καταρχάς, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται από 30.000 έως και 400.000 ευρώ και προκύπτει, με ακρίβεια, βάσει κλάδου. Στη μεταποίηση και στον τουρισμό ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται …

Τελευταίες Εξελίξεις – Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων Read More »

ΕΣΠΑ – Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Το προηγούμενο διάστημα ανακοινώθηκε από το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων που απευθύνονται τόσο σε φορείς, όσο και σε επιχειρήσεις, μέχρι το τέλος του έτους. Μεταξύ των δράσεων που προγραμματίζονται για τις επιχειρήσεις είναι η ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 150.000.000 ευρώ, που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του τρίτου τριμήνου …

ΕΣΠΑ – Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Read More »

Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Η δεύτερη δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους. Πριμοδοτεί ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας. Ο Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 400.000.000 …

Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» Read More »

Δράση 1 (Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ)

Η πρώτη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους. Πριμοδοτεί ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας. Ο προϋπολογισμός της πρώτης δράσης φτάνει τα 300.000.000 ευρώ. Ο …

Δράση 1 (Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ) Read More »