ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ ΔΑΜ – Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ

Η δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων, πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν …

ΕΣΠΑ ΔΑΜ – Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ Read More »

ΕΣΠΑ ΔΑΜ – Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ

Η δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβαση» στοχεύει στην ίδρυση επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης …

ΕΣΠΑ ΔΑΜ – Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ Read More »

ΕΣΠΑ ΔΑΜ ίδρυση νέες επιχειρήσεις

ΕΣΠΑ ΔΑΜ – Ίδρυση & Ενίσχυση Νέων Επιχειρήσεων

Η δράση «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» στοχεύει στην ίδρυση επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μέσω της δράσης …

ΕΣΠΑ ΔΑΜ – Ίδρυση & Ενίσχυση Νέων Επιχειρήσεων Read More »

ΕΣΠΑ ΔΑΜ Υφιστάμενες

ΕΣΠΑ ΔΑΜ Ενίσχυση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Η δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων, πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και …

ΕΣΠΑ ΔΑΜ Ενίσχυση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Read More »

Νέα δράση για την ενίσχυση νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (εκτός λιανικού εμπορίου, εστίασης και τουρισμού)

Νέα δράση για την ενίσχυση νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», η οποία αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού), οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν …

Νέα δράση για την ενίσχυση νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων Read More »

Ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων

Νέα Δράση για την Ενίσχυση Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων», η οποία αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουρισμού, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που εκτός από την συμβολή τους …

Νέα Δράση για την Ενίσχυση Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων Read More »

Αναμενόμενα Επιδοτούμενα Προγράμματα

Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης  Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας & Μεγαλόπολη Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000€ ( δημόσια δαπάνη) Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός:  20.000€ έως 100.000€ Ποσοστό ενίσχυσης:  Το γενικό ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 70%. Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός, η διαφοροποίηση, ο παραγωγικός μετασχηματισμός και η …

Αναμενόμενα Επιδοτούμενα Προγράμματα Read More »

ΔΑΜ – (70%) – Ενίσχυση Υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η Δράση με τίτλο «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, συνολικού ύψους 30.000.000€ και στοχεύει στην αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση, τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη στροφή υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις …

ΔΑΜ – (70%) – Ενίσχυση Υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων Read More »

ΔΑΜ – (70%) – Ενίσχυση της ίδρυσης νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η Δράση με τίτλο «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, συνολικού ύψους 20.000.000€ και στοχεύει στη δημιουργία νέων και στην ενίσχυση νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις …

ΔΑΜ – (70%) – Ενίσχυση της ίδρυσης νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων Read More »

Τελευταίες Εξελίξεις – Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» είναι η τρίτη κατά σειρά δράση επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2021-2027, που θα ανοίξει, προσεχώς, για υποβολή αιτήσεων.  Καταρχάς, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται από 30.000 έως και 400.000 ευρώ και προκύπτει, με ακρίβεια, βάσει κλάδου. Στη μεταποίηση και στον τουρισμό ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται …

Τελευταίες Εξελίξεις – Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων Read More »