Αναπτυξιακός Νόμος

Αναπτυξιακός – Πρωτογενής τομέας για επενδυτικά σχέδια έως 600.000€

Ποιους αφορά;  Φυτική Παραγωγή: όλοι οι τύποι παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη – ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ. – υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.)   Ζωική Παραγωγή:  Βοοτροφικές μονάδες. Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες. Χοιροτροφικές μονάδες. Μονάδες μονόπλων Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών  Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών Σηροτροφικές …

Αναπτυξιακός – Πρωτογενής τομέας για επενδυτικά σχέδια έως 600.000€ Read More »

2ος κύκλος για την Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ποιους αφορά;  Δημιουργία νέας μονάδας. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.  Ποιες είναι επιλέξιμες δαπάνες (ενδεικτικά) ;  Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές …

2ος κύκλος για την Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα Read More »

2ος κύκλος για την Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

Ποιους αφορά;  Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4* αστέρων. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3* αστέρων. Εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3* Επέκταση ή εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει …

2ος κύκλος για την Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων Read More »

Προδημοσίευση Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Σκοπός Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης τα οποία συνοδεύουν το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, εφεξής ΠΔΑΜ 2021 – 2027. Στόχος του ΠΔΑΜ είναι να δοθεί στις περιοχές αυτές η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές …

Προδημοσίευση Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Read More »