Αναμενόμενα Επιδοτούμενα Προγράμματα

Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας & Μεγαλόπολη

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000€ ( δημόσια δαπάνη)

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός:  20.000€ έως 100.000€

Ποσοστό ενίσχυσης:  Το γενικό ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 70%.

Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός, η διαφοροποίηση, ο παραγωγικός μετασχηματισμός και η στροφή υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές που επιφέρει η πορεία προς την επίτευξη του στόχου, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για μηδενισμό των καθαρών εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050. 

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας & Μεγαλόπολη

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20.000.000€ ( δημόσια δαπάνη)

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός:  20.000€ έως 100.000€

Ποσοστό ενίσχυσης:  Το γενικό ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 70%.

Στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία νέων και στην συνέχεια η ενίσχυση νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές που επιφέρει η πορεία προς την επίτευξη του στόχου, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για μηδενισμό των καθαρών εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050. 

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η επικράτεια 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 190.000.000€ ( δημόσια δαπάνη)

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός:  40.000€ έως 400.000€

Ποσοστό ενίσχυσης:  Έως 60%. Το γενικό ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 45% και λαμβάνει προσαύξηση κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού. Η δράση απευθύνεται σε υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η επικράτεια 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 190.000.000€ ( δημόσια δαπάνη)

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός:  80.000€ έως 400.000€

Ποσοστό ενίσχυσης:  Έως 60%. Το γενικό ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 45% και λαμβάνει προσαύξηση κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού. Η δράση απευθύνεται σε Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Εξοικονομώ – Επιχειρώ 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η επικράτεια 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 200.000.000€ ( δημόσια δαπάνη) θα κατανέμεται διακριτά σε:

  • 100 εκατ. ευρώ για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών
  • 100 εκατ. ευρώ για τον κλάδο Τουρισμού

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός:

Στο πλαίσιο του προγράμματος:

  • Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών θα ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) έως 100 χιλ. ευρώ
  • Για τον κλάδο του Τουρισμού θα ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 50 χιλ. ευρώ έως και 500 χιλ. ευρώ. Η δυναμικότητα της μονάδας θα πρέπει να είναι έως 100 κλίνες

Ποσοστό ενίσχυσης:   40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 50%.

Στόχος της Δράσης είναι η μείωση των ενεργειακών δαπανών των επιχειρήσεων στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ερευνώ - Καινοτομώ  

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η επικράτεια 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 300.000.000€ ( δημόσια δαπάνη)

Ποσοστό ενίσχυσης:   Από 25% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, έως 70% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Στόχος της Δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων.

Τέλος, αναμένουμε την προδημοσίευση για την Προώθηση του Ελληνικού Οίνου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

📆Κλείστε ένα ραντεβού και ένας σύμβουλός μας θα σας καθοδηγήσει κατάλληλα.
📧westmacedonia@opus.gr
☎️ 23860 23 490
Ακολουθηστε μας και στα social media:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *