2ος κύκλος για την Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

Ποιους αφορά; 

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4* αστέρων.
 • Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3* αστέρων.
 • Εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*
 • Επέκταση ή εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4* αστέρων
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping 
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
 • Ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels)

Ποιες είναι επιλέξιμες δαπάνες (ενδεικτικά) ; 

  • Κτιριακές εγκαταστάσεις
  • Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός
  • Μεταφορικά Μέσα
  • Αμοιβές Συμβούλων
  • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
  • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας– πιστοποιήσεις,
  • Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού
  • Μισθολογικό κόστος (νέο προσωπικό)

Ποια είναι τα είδη των ενισχύσεων;  

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός;  

 • 50.000 – 3.000.000€ για ΚοινΣΕΠ κλπ.
 • 100.000 – 3.000.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 250.000 – 3.000.000€ για μικρές επιχειρήσεις
 • 500.000 – 3.000.000€ για μεσαίες
 • 1.000.000 – 5.000.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις
 

Πότε ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων;

Hμερομηνία έναρξης ορίζεται η 12η Ιουνίου 2023 και  ημερομηνία λήξης  η 13η Οκτωβρίου 2023.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *