Πρόγραμμα Leader με εως και 70% επιδότηση για το νομό Φλώρινας

Πρόγραμμα Leader στις Π.Ε. Φλώρινας Ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στις Π.Ε. Φλώρινας που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, στη βελτίωση των δασοκομικών τεχνολογιών καθώς και στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων της τοπικής κοινωνίας μέσω του προγράμματος Leader και αποτελείται από 14 υποδράσεις. 1) Υποδράση 19.2.2.2: Η υποδράση αφορά στην ίδρυση, στον εκσυγχρονισμό, στην …

Πρόγραμμα Leader με εως και 70% επιδότηση για το νομό Φλώρινας Read More »