Πρόγραμμα Leader με 70% επιδότηση σε Κοζάνη & Γρεβενά

Πρόγραμμα Leader στις Π.Ε. Κοζάνης & Γρεβενών

Ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στις Π.Ε. Κοζάνης & Γρεβενών που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, στη βελτίωση των δασοκομικών τεχνολογιών καθώς και στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων της τοπικής κοινωνίας μέσω του προγράμματος Leader και αποτελείται από 14 υποδράσεις.

1) Υποδράση 19.2.2.2: Η υποδράση αφορά στην ίδρυση, στον εκσυγχρονισμό, στην επέκταση και στην μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά σαν πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους, έτσι ώστε το εξαγόμενο προϊόν να είναι ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ. Επισημαίνεται ότι οι εν δυνάμει δικαιούχοι κατά τη συμπλήρωση της αίτησής τους θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικό ΚΑΔ ο οποίος θα συμπεριλαμβάνεται σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες: NACE 10.41, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, 11.05, 11.07, 12.00, 13.10, 13.20, 20.42 και 20.53.

2) Υποδράση 19.2.2.3: Η υποδράση αφορά στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, την ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής και του τουριστικού προϊόντος. Ειδικότερα θα ενισχυθεί ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων στους ακόλουθους κλάδους: • εναλλακτικών και λοιπών τουριστικών δραστηριοτήτων, • μονάδων διανυκτέρευσης • χώρων εστίασης και αναψυχής.

3) Υποδράση 19.2.2.4 : Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου. Θα ενισχυθεί η δημιουργία αλλά και η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους της τοπικής στρατηγικής θα ενισχυθούν: • καινοτόμες πράξεις και επιχειρήσεις στους ανωτέρω τομείς • επενδυτικές προτάσεις που θα αφορούν στην υλοποίηση κτιριακών παρεμβάσεων για την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία • επενδύσεις με δικαιούχο ΑΜΕΑ ή • υφιστάμενες επιχειρήσεις για τον εκσυγχρονισμό τους χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.

4) Υποδράση 19.2.2.5: Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού: άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα (ψυχικής διαταραχής, πρώην χρήστες ουσιών, θύματα βίας και κακοποίησης, κ.λπ.). Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν θα αφορούν σε χώρους αθλητισμού – ευεξίας και δομές εξυπηρέτησης AMEA, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, κ.λπ.

5) Υποδράση 19.2.2.6: Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση: • επενδύσεων στον τομέα της οικοτεχνίας και • πολυλειτουργικών αγροκτημάτων σε εφαρμογή του Νόμου 4235/14. Αποτελούν παράλληλα καινοτόμες επιχειρήσεις για την περιοχή παρέμβασης εξαιτίας της μη ύπαρξης ανάλογων επενδύσεων στην περιοχή, συνεπώς εξυπηρετούν και τους ειδικούς στόχους της τοπικής στρατηγικής

6) Υποδράση 19.2.3.1: Η υποδράση αφορά στην ίδρυση, στον εκσυγχρονισμό και στην επέκταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν. Οι επιλέξιμοι τομείς είναι : Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, γάλα, αυγά, διάφορα ζώα (σηροτροφία, μελισσοκομία, σαλιγκαροτροφία), ζωοτροφές, δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών), ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό, ξηροί καρποί και ξύδι.

7) Υποδράση 19.2.3.3: Η υποδράση αφορά στην ίδρυση και επέκταση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο και ειδικότερα στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Προτεραιότητα έχουν οι κάτωθι κλάδοι: 1. Επισκέψιμα αγροκτήματα, εκτός του Ν.4235/14 & ΚΥΑ 543/2017, 2. Υποδομές διανυκτέρευσης (ξενοδοχεία, ανεξάρτητες κατοικίες, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.α.), 3. Γραφεία οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού, 4. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου, 5. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, 6. Χώροι γευσιγνωσίας. Άλλες δράσεις που έχουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν είναι *Χώροι εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, ταχυφαγεία, παραδοσιακά καφενεία, κ.α.)

8) Υποδράση 19.2.3.4: Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου. Θα ενισχυθούν μονάδες που θα παράγουν και θα επεξεργάζονται προϊόντα όπως : γούνα, δέρμα, μάρμαρο, προϊόντα διατροφής, ξύλο, γυαλί, χαρτί, ύφασμα, χημικά παρασκευάσματα κ.λπ., όπως και επιχειρήσεις παραγωγής ειδών λαϊκής τέχνης (χάλκινα, ξυλόγλυπτα, εργόχειρα, υφαντά, δέρμα, κεραμικά, επεξεργασία ημιπολύτιμων λίθων, κ.λπ.), καθώς και η δημιουργία παραδοσιακών παντοπωλείων, το λιανικό εμπόριο (οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών, αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης), επιχειρήσεις cateringκ.α. 

9) Υποδράση 19.2.3.5: Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, παιδικών σταθμών, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, χώρων αθλητισμού, χώρων ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, πάρκων αναψυχής, ωδείων, αιθουσών θεαμάτων, δραστηριοτήτων σχετικών με τη φυσική ευεξία, γυμναστηρίων, spa, κ.ά. Περιλαμβάνει για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού δαπάνες για αρχική επένδυση. Στο παράρτημα 22 παρουσιάζονται οι Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στα πλαίσια της υπο-δράσης.

10) Υποδράση 19.2.6.2: Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με αντικείμενο την επεξεργασία, διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων καθώς και στην εισαγωγή δασοκομικών τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία. Θα ενισχυθούν επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, σχίσης, ξήρανσης, εμποτισμού, καθώς και εξοπλισμός για την αξιοποίηση των υπολειμμάτων της ξυλείας. Στο παράρτημα 22 παρουσιάζονται οι Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στα πλαίσια της υπο-δράσης.

11) Υποδράση 19.2.7.1: Η υποδράση υποστηρίζει έργα πειραματικής εφαρμογής ή και εφαρμοσμένης έρευνας με απώτερο σκοπό τη δοκιμή υφιστάμενης καινοτομίας και τον έλεγχο της εφαρμογής της στα δεδομένα της Ελλάδας. Τέτοια έργα θα πρέπει να στοχεύουν στη διάδοση της γνώσης σε όλα τα επίπεδα και να προσφέρουν πρόσθετη αξία στα παραγόμενα προϊόντα, τόσο από πλευράς ανταγωνισμού όσο και σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των πόρων. Η συνεργασία θα περιλαμβάνει διαφόρους φορείς όπως επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εργαστήρια ελέγχου, παραγωγούς, κλπ.

12) Υποδράση 19.2.7.2: Η υποδράση αφορά στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης στην αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής όπως και πρακτικών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα τροφίμων. Η συνεργασία θα περιλαμβάνει διαφόρους φορείς όπως επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εργαστήρια ελέγχου, παραγωγούς, κ.λπ.

13) Υποδράση 19.2.7.3: Η υποδράση αφορά στις συνέργειες, στις συνεργασίες και στις δικτυώσεις μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και στην ανάπτυξη και / ή στην εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό. Θα ενισχυθούν συνεργασίες διαφόρων φορέων του τουριστικού κυκλώματος όπως ταξιδιωτικά γραφεία, εστιατόρια και επιχειρήσεις αναψυχής, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού, διαφημιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών, του εμπορίου αλλά και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ & ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν, καθώς και του τομέα της αγροδιατροφής. Επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι οι αντίστοιχοι των ανωτέρω τομέων, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο παράρτημα 22.

14) Υποδράση 19.2.7.7: Η υποδράση αφορά στην στήριξη της οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού (όπως παραγωγοί, ενώσεις παραγωγών, επαγγελματικές οργανώσεις, μεταποιητές, έμποροι λιανικής) όπως και των δραστηριοτήτων προώθησης με σκοπό: – τη δημιουργία και ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού – τη δημιουργία τοπικών αγορών (Αγορών Παραγωγών – Farmers’ Markets σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία) Όσον αφορά στη δημιουργία τοπικών αγορών αυτή θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία για τις Αγορές παραγωγών – Farmers’ Markets προκειμένου να συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων. Σκοπός τους θα είναι η απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων που παράγουν. Τα προϊόντα (νωπά ή / και μεταποιημένα) προέρχονται αποκλειστικά από δικές τους πρώτες ύλες.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Γρεβενών

Νομός Κοζάνης

Π.Ε. Κοζάνης & Π.Ε. Γρεβενών πλην των αγροκτημάτων Κοζάνης & Πτολεμαΐδας.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις υποδράσεις συνοπτικά:

 1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 2. Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων
 3. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.
 4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας,
 5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
 6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
 7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 8. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
 9. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις
 10. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ., εντός των ορίων του οικοπέδου.
 11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
 12. Αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης.
Υποβολή προτάσεων

από 5/5/2023 έως 28/7/2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *